TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RICH HOUSE
079 579 4239

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RICH HOUSE

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RICH HOUSE

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RICH HOUSE

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RICH HOUSE

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RICH HOUSE
TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG RICH HOUSE

Quy hoạch

Quy hoạch để sắp xếp tổ chức các không gian chức năng, loại hình kiến trúc, dự báo, tính toán sự phát triển, đặc điểm, vai trò, nhu cầu các nguồn lực nhằm cụ thể hóa hướng phát triển, giảm thiểu các tác động có hại phát sinh trong quá trình phát triển, tận dụng tối đa mọi nguồn lực, và hướng tới sự phát triển bền vững. Quy hoạch phải phù hợp với không gian đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội đô thị cần được quy hoạch phù hợp với phát triển tổng thể kinh tế - xã hội- môi trường, an ninh - quốc phòng.
x
Giỏ hàng của bạn
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook